GAMBERI PARMIGIANA

Breaded shrimp topped with mozzarella & tomato sauce.

Price: $0.00